• hello@ssdhospital.in
  • +91 8989 58 5050

PHYSICIAN

J-N-Kaushal
DR. J.N.KAUSHAL
Sandeep-Sonawane
DR. SANDEEP-SONAWANE
anil kadia
DR. ANIL KADIA

DIABETOLOGIST

Vinod-Methil
DR. VINOD METHIL

CHEST PHYSICIAN

Sharif-Tadvi
DR. SHARIF TADVI

NEURO PHYSICIAN ( SUPER SPECIALIST)

Yatin-Sagwekar
DR. YATIN SAGVEKAR

PAEDIATRICIAN

Sushmita-Gupta
DR. SUSHMITA GUPTA

IVF CENTRE

Sham-Kulkarni
DR. SHYAM KULKARNI